Eksploatacja ubijaków Weber

Przeznaczenie:

Ubijaki wibracyjne przeznaczone są do zagęszczania podłoża przy pracach drogowych, w wykopach (kanalizacja, wodociągi, gazownictwo). Ubijaki przeznaczony są wyłącznie do zagęszczania:

    • piasku,
    • żwiru,
    • szutru,
    • częściowo spoistych gruntów mieszanych.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.

Przykładem niewłaściwego użycia jest: wbijanie pali, ubijanie cienkich warstw gruntu na twardym (zmarzniętym) podłożu. W takich wypadkach energia generowana przez ubijak nie jest odbierana przez podłoże, jest wręcz odbijana, wraca do ubijaka i ma destruktywny wpływ na wszystkie mocowania śrubowe.

Transport ubijaka

Ubijak może być transportowany w pozycji pionowej (na stopie) lub oparty na rolce transportowej (pozycja pozioma).

Uruchomienie ubijaka

Jeżeli ubijak był transportowany w pozycji poziomej - ustawić ubijak na stopie i odczekać kilka minut aż olej silnikowy spłynie do skrzyni korbowej. Przy silniku zimnym użyć pompki paliwa (wcisnąć 3 razy) oraz ssania (zamknąć dźwignię). Przy silniku ciepłym nie używać pompki paliwa i ssania. Po uruchomieniu silnika pozostawić go przez kilka minut na biegu jałowym celem wygrzania się. Jest to ważne dlatego, że silnik ubijaka powinien pracować tylko na wysokich obrotach, co oznacza pełne obciążenie. Wygrzanie silnika przed pracą ma wpływ na szybkie osiągnięcie pełnej mocy oraz przedłuża jego żywotność.

Praca na wysokich obrotach pozwala osiągnięcie pełnej mocy silnika oraz pełne załączenie sprzęgła przeniesienia napędu. W celu przedłużenia żywotności silnika oraz sprzęgła unikać pracy na niskich oraz średnich obrotach silnika, sprzęgło nie załącza się w 100%, ślizga się i zużywa się przedwcześnie. Po zakończeniu pracy pozostawić silnik - dla wychłodzenia - na biegu jałowym (na 2-3 minuty). Czystość filtrów powietrza jest warunkiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania silnika. Przy pracy w dużym zapyleniu kontrolować (i czyścić filtr) z taką częstotliwością, aby nie dopuszczać do jego nadmiernego zabrudzenia.

Świeca zapłonowa

Silnik ma dwa filtry paliwa - na przewodzie paliwowym oraz w korpusie kranika paliwa. W celu zapewnienie odpowiedniej ilości paliwa, filtry paliwa muszą być drożne. Filtr na przewodzie paliwowym jest 1-razowego użytku, należy go wymienić w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż przy każdej wymianie oleju silnikowego. Filtr paliwa zlokalizowany w kraniku paliwa oczyścić przy każdej wymianie oleju silnikowego. W przypadku uszkodzenia należy go wymienić. Dostęp do tego filtra poprzez wykręcenie kranika paliwa z korpusu zbiornika paliwa.

Olej w systemie ubijania

Wymienić po każdych 150 godz pracy, nie rzadziej jak 1 raz w roku. Wymiana oleju w stopie po wykręceniu śruby spustowej i przechyleniu ubijaka. Olej do smarowania systemu ubijania - hydrauliczny HVLP 68.

Świeca zapłonowa

Czyszczenie świecy wg producenta po 200 godz pracy, wymiana świecy po 500 godz pracy.